לשון

לשון
לָשוֹןc. (b. h.; לוּש) 1) tongue. Ber.61a, v. חָתַךְ. Bekh.VI, 8 (40a), v. מְדַבֵּר. Lev. R. s. 16; a. v. fr.Pl. לְשוֹנוֹת. Ib. s. 33, beg.; a. e.Transf. a) language. Sot.49b ל׳ סורסי, Syriac, v. סוּרְסִי; לְ׳ הקודש (abbr. לה״ק) Hebrew; ל׳ יונית Greek; a. v. fr.b) expression, phraseology, parlance. Ber.31b, a. fr. כלְשוֹן בני אדם, v. דָּבַר. Y.Ned.VI, beg.39c לְ׳ תורה Biblical usage; לְ׳ב״א common parlance (later Hebrew).ל׳ נקי or ל׳ נקייה decent expression, euphemism. Gen. R. s. 70; s. 86 (ref. to Gen. 39:6) ל׳נ׳ it is a euphemism, i. e. ‘the bread which he ate means his marital life. Pes.3a; a. fr.Ib.b לְ׳ כבוד respectful, chaste language.Par. I, 1 מה הל׳ שלשית what does the expression שלשית mean?Eduy. I, 3; Sabb.15a שחייב אדם לומר בל׳ רבו in transmitting a tradition one must use the very words of the teacher, v. הִין; Ber.47a.ל׳ כפול a reiteration of the same word or an amplification. Cant. R. to I, 16, opp. ל׳ פשוט plain expression, v. infra.ל׳ נופל על ל׳ assonance, alliteration. Gen. R. s. 31 (נָחָש a. נְחשֶׁת); a. e.ל׳ הרע (abbr. לה״ר) evil talk, calumny, gossip, denunciation. Arakh.15b; a. v. fr.לְ׳ זכר, לְ׳ נקבה, v. זָכָר, נְקֵבָה.Pl. as ab. Y.Sabb.XIX, 17a; Y.Yeb.VIII, 8d bot. (ref. to המול ימול, Gen. 17:13) ל׳ ריבויין הן the double expressions intimate amplification (repeated action); ל׳ כפוליןוכ׳ (ל׳ כפולות) they are merely double expressions, the Torah speaking in the usual way (according to popular usage, v. supra); Y.Ned.I, beg.36c. Y.B. Bath.VIII, end, 16c בעלי ל׳ linguists; a. fr. 2) anything tongue-shaped, strip, strap, wedge. Yoma VI, 8, v. זְהוֹרִית. Erub.12a לְ׳ ים a small inlet, creek; a. fr.Pl. as ab. B. Mets.II, 1 ל׳ של ארגמן purple wool coming in straps; Erub.96b, opp. חוטין in threads. Tosef.Kel.B. Mets. VIII, 6 שתי ל׳ two straps of a bed, v. לוּחַ I.Kel. XVIII, 4 מלבן שנתנו על ל׳ a bottom of a bed made to rest on wedge-shaped corner pieces; a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем студентам с решением задачи

Look at other dictionaries:

 • לשון — 1 איבר שרירי בפה, איבר להבחנה בטעם, איבר הדיבור; רצועה צרה; חבל ארץ צר וארו 2 צורת דיבור, סגנון דיבור, נוסח, משמעו 3 שפה, העושר המילולי של האדם, דיאלקט, ני …   אוצר עברית

 • לשון-אם — הלשון המדוברת בבית אבא, השפה שבה מדברים אל הילד {{}} …   אוצר עברית

 • לשון-אש — להבה, שלהבת, שביב אש {{}} …   אוצר עברית

 • לשון-ים — מפרץ, חלק מהים הנכנס אל תוך היבשה {{}} …   אוצר עברית

 • לשון אגלוטינטיבית — לשון שהמילים נוצרות בה ע י תוספות לשורש שאינו משתנה {{}} …   אוצר עברית

 • לשון גבוהה — לשון מליצית, סגנון דיבור מצועצע, מילים של בית מרקחת {{}} …   אוצר עברית

 • לשון המשנה — לשון חכמים, הרובד העברי הלשוני שכתובה בו המשנה {{}} …   אוצר עברית

 • לשון חיה — לשון מדוברת, שפה חיה {{}} …   אוצר עברית

 • לשון מדוברת — לשון בני אדם, השפה הרגילה והמקובלת; השפה המדוברת {{}} …   אוצר עברית

 • לשון נקייה — לשון צחה, עברית יפה ללא שגיאות {{}} …   אוצר עברית

 • לשון סגי-נהור — לשון אירונית, משמעות הפוכה למה שנאמר {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”